Tävlingsvillkor på Swegolf.se

Villkor för utlottning: Vinnaren meddelas personligen av Swegolf. Vinsten kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. Om det mot förmodan skulle visa sig att vinsten inte är tillgänglig, har Swegolf rätt att ersätta vinsten med ett alternativ som de anser ha ett motsvarande värde. Vinsten distribueras enbart inom Sveriges gränser. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Våra tävlingar är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av ej heller knuten till Facebook eller Instagram.

Hanteringen av personuppgifter: När du väljer att delta i utlottningen behandlar vi dina kontaktuppgifter och eventuellt andra uppgifter du lämnar till oss. Vi behandlar uppgifterna i syfte att kunna administrera utlottningen, att informera vinnarna om vinsterna och för distribution av vinster. Behandlingen sker med stöd av en s.k. intresseavvägning vilket innebär att vi har ett berättigat intresse av att administrera utlottningen. Vi sparar dina personuppgifter så länge utlottningen pågår och raderar dem därefter.