Golftermer - Komplett Lista

Golftermer - Komplett Lista

Golftermer - Komplett Lista

Golfspråket innehåller en hel del ord och uttryck som kan vara svåra att förstå. Är du nybörjare eller en erfaren golfare som precis hört ett ord för första gången så kan du hitta förklaringen i listan nedanför. Golftermerna presenteras med förklaringar i bokstavsordning.

19th hole 

Det 19:e hålet är baren efter rundan.

Adressering

När spelaren placerar klubban precis bakom eller framför bollen och vidrör marken.

Albatross

3 slag bättre än hålets idealresultat (par), exempelvis 2 slag på ett par 5 hål. Kallas även för "double eagle" utomlands.

All square

I matchspel kan man vara lika och det kallas för all square.

Alternativ boll

Om man är osäker på en regel kan man spela en extra boll med en annan regeltolkning. Man får då två resultat på hålet och kollar upp vilken regel som gäller efter rundan eller frågar en domare.

Apex

En golfboll flyger uppåt och nedåt i form en båge. Den maximala höjden på bollbanan kallas för apex. Apex mäts i förhållande till platsen från där bollen slogs.

Backspin

Backspin innebär bakåtskruv på bollen och är en viktig del i ett slag. Klubbladets loft i kombination med friktionen mot golfbollen gör att bollen får bakåtskruv. Friktionen påverkas i sin tur av hur mjuk bollens yta är, utformningen hos bollens dimplar och skåror på klubbladet. Backspin får bollen att stiga och om bakåtskruven är tillräckligt kraftig kommer bollen att spinna tillbaka mot spelaren när den har landat. Elitspelare utnyttjar bakåtskruven vid kortare inspel mot greenen då de slår bollen så att den landar bakom hålet för att sedan spinna tillbaka.

Baksving

Golfsvingens första del när golfklubban dras bakåt.

Birdie

Ett slag under hålets par. Exempelvis 3 slag på ett par 4-hål.

Blint hål

Ett golfhål där terrängen skymmer bollens tilltänkta landningszon.

Bogey

1 slag över hålets idealresultat (par). Exempelvis 4 slag på ett par 3-hål.

Boll

Med boll kan man givetvis syfta på själva golfbollen man spelar med men det kan även vara en grupp av spelare som spelar tillsammans.

  • En spelare = singelboll
  • Två spelare = tvåboll
  • Tre spelare = treboll
  • Fyra spelare = fyrboll

Bounce

Är vinkeln på klubbans undersida (sulan) och anger hur mycket klubban studsar mot underlaget. Används främst på wedgar där en klubba med mycket bounce (10-12 grader) är lämplig att använda i bunkrar med lös sand eller i ruffen när bollen inte ligger nära marken.

Brassie

Benämning på en trätvåa, en avsevärt mindre använd klubba än en trätrea (spoon) eller en träetta (driver).

Bump & Run

En låg chipp som bara flyger en liten bit för att sedan rulla majoriteten av sträckan.

Bunker

Ett hinder på golfbanan bestående av sand. 

Bästboll

En spelform där två spelare bildar ett lag och lagets bästa resultat väljs och noteras i scorekortet.

Caddie

Medhjälpare som bär bagen men även hjälper till med klubbval, mäta avstånd, läsa puttar m.m.

Carry

Avståndet golfbollen flyger fram till landningspunkten.

Chipp

Ett typ av golfslag som utförs från korta avstånd utanför green. Skillnaden mellan chipp och pitch är att en chipp slås med nästan låsta handleder och kort sving medans en pitch slås med mjuka handleder och en längre sving.

Choke

Innebär att man helt plötsligt börjar spela dåligt på grund av nervositet. Spelaren tar sämre beslut och slår sämre slag vilket oftast händer när man ligger bra till i en tävling eller har en bra runda på gång. Sker regelbundet i såväl amatör- som proffssammanhang.

Cut/Kvalgräns

En golftävling kan pågå under flera ronder och då finns det normalt en cut/kvalgräns efter halva tävlingen där enbart de bästa får fortsätta spela. En cut baseras på antal slag.

Custom Fitting

Personlig anpassning av golfklubbor efter din egen golfsving och fysiska förmåga. En custom fitting utförs i en svingstudio där svingen analyseras. 

Dimples/Dimplar

Kallas de små urgröpningarna på golfbollens yta. Från början var golfbollarna släta men med tiden märkte man att bollarna med en skadad yta hade en bättre flygförmåga och då började man tillverka golfbollar med dimplar. Dagens golfbollar har omkring 300-450 dimplar med ca 0,3 mm djup. 

Dogleg

Dogleg är en term som används för att beskriva ett hål som vrider sig eller svänger åt antingen höger eller vänster från tee till green. Vanligast på par 4 och par 5-hål.

Dormy

Dormy eller dormie är ett begrepp inom matchspel som innebär att en spelare leder med lika många hål som det är kvar att spela och således når minst ett oavgjort resultat i matchen.

Draw

Kallas en liten kontrollerad skruv som för en högerspelare startar åt höger och skruvar sig åt vänster. För vänsterspelare gäller motsatt rotation, alltså skruven är lätt åt höger.

Drive 

Kallas det första slaget på ett hål som utförs med just drivern.

Driver

Träklubba nr 1 som generellt sett är den golfklubba man slår längst med. På grund av sitt låga loft (gradantal) används klubban nästan uteslutande från tee där man kan slå bollen från en pegg. Nya drivers hittar du här!

Driving Range

Övningsområde där man tränar på långa slag. I princip varenda golfklubb har ett sådant träningsområde där man slår med speciellt märkta rangebollar.

Dropp

Att droppa innebär bollen släpps av spelaren med handen från knähöjd (tidigare axelhöjd). Droppar gör man oftast när spelaren hamnat i ett svårt läge och behöver lättnad i spelet. Man får när som helst under spelet droppa bollen men det är förutsättningarna som avgör om spelaren ska bestraffas med pliktslag eller ej. Spelaren bestraffas med pliktslag om denne droppar sig fri från ett hinder eller om bollen gått out of bounds (utanför banans gräns). Fri dropp kan ges om bollen ligger intill ett tillverkat föremål som inte är en organisk del av banan. Vid ett pågående arbete eller om banan utsatts för onormala väderförhållanden kan också fri dropp ges. Fri dropp regleras oftast i klubbens lokala regler.

Dubbelbogey

Två slag över hålets par, exempelvis 6 slag på ett par 4-hål.   

Duff

Är ett slag när spelaren oavsiktligt träffar marken innan bollen. Leder oftast till ett sämre slag som även blir för kort.

Eagle

Två slag under hålets par, exempelvis 3 slag på ett par 5-hål.

Fade 

Fade är ett golfslag där bollen för en högerspelare skruvar sig lätt från vänster till höger. För en vänsterspelare gäller motsatt rotation.

Fairway

Den finklippta delen av golfbanan som leder fram till greenen. Här vill man hamna med utslagen.

Flop

Ett floppslag är ett avancerat slag som stiger brant uppåt och flyger högt men en kort sträcka. Används när man ska över ett hinder med flaggan precis bakom. Bollen landar mjukt och stannar fort. Man öppnar upp klubbhuvudet för att få mer loft vilket ger en högre bollbana.

Floridabollar

Begagnade golfbollar som tvättats och säljs billigt där du får mycket golfboll för pengarna. Våra extremt prisvärda återvunna golfbollar hittar du här.

Flyer

Ett slag oftast ifrån ruff där bollen kommer ut med väldigt lite spinn vilket gör att bollen flyger längre än normalt.

Fore

Ett universalt varningsrop på golfbanan när en spelare riskerar att bli träffad av någon annans golfboll. Golfspelare är skyldiga att ropa fore om det finns risk att någon människa riskerar att bli träffad. Har förkortats från engelskan Beware, before som användes av det brittiska infanteriet.

Foregreen

6-10 mm långt gräs som omger greenen. Området heter faktiskt inte foregreen på engelska utan fringe.

Foursome

Är en spelform där två spelare bildar ett lag och slår vartannat slag. Spelarna slår ut från varannan tee och därefter spelas bollen varannan gång tills den är i hål.

Fyrboll

Innebär att två spelare bildar lag och spelar mot två andra spelare. Alla spelar med varsin boll.

Genomsving

Är den sista delen av en golfsving som sker efter att bollen har träffats.

Gimmie

Slang för “Give me” när bollen ligger så pass nära hål att den med största sannolikhet går i på nästa slag. Spelaren behöver då inte slå i bollen i hål utan adderar bara ett slag till de som redan slagits. Namnet kommer från att man i engelskspråkiga länder själv får be om detta medans det i Sverige är kutym att motspelarna erbjuder det i form av ett “Du får den” eller “Jag skänker den”.

Golfbag

Väskan där golfklubbor och tillbehör ligger. Se vårt utbud av golfbagar.

Golfbana

En golfbana består utav golfhål och en golfbana är hela området som är anpassat för golf.

Golfboll

Bollarna som används för att spela golf. En golfboll får väga max 45,93 gram och ha en diameter på minst 42,67 mm. Golfbollens urgröpningar kallas för dimplar. Behöver du fylla på bollförrådet gör du det billigast hos oss!

Golfetikett

Hur man uppför och uppträder på en golfbana. Man ska även visa golfbanan omsorg genom att laga nedslagsmärken och lägga tillbaka uppslagna torvor. Vissa klubbar kan även ha regler gällande klädsel.

Golfgrepp

Den översta delen av golfklubban som man håller i. Är tillverkade i gummi för att ge ett bra fäste. Bäst golfgrepp hittar du här.

Golfklubb

Den förening eller företag som ansvarar för golfbanan. I de flesta länder behöver man vara medlem i en golfklubb för att få spela.

Golfklubba

En golfklubba används för att slå iväg golfbollen. Klubborna är konstruerade efter typen av slag de ska användas till och går olika långt. De olika typerna av golfklubbor är drivers, fairwaywoods, hybrider, järnklubbor, wedgar, chippers och putters. Här hittar du vårt utbud av golfklubbor.

Golfregler

Golfreglerna används för att det ska bli ett rättvist spel. Spelarna i en boll kontrollerar varandra, man är varandras markör.

Golfhandske

En handske golfare har för att få ett bättre grepp om klubban. Används normalt enbart på den övre handen som greppar golfklubban. En höger spelare har sin handske på sin vänsterhand och tvärtom för en vänsterspelare. Köp din golfhandske här.

Golfvett

Golfvett är en definition på hur man ska agera på en golfbana. 

Grain

Gräsets lutning på green som gör att bollen rör sig i gräsets riktning kallas greenens grain.

Green

Greenen är den mest finklippta delen av golfbanan där även hålet med flaggan är placerad.

Greenfee

Den avgift man betalar för att få spela en golfbana man inte är medlem på. 

Greenkeeper

Titeln på en person som jobbar med skötseln av en golfbana.

Greenlagare

Ett verktyg som används för att laga nedslagsmärken som golfbollen förorsakat på greenen. Läs mer om hur du lagar ett nedslagmärke på rätt sätt. Köp greenlagare.

Greensome

Ett parspel där båda spelarna slår ut på varje hål. Därefter väljer man vilken boll man vill spela vidare på och slår då vartannat slag tills bollen är i hål. Spelaren vars boll man inte väljer slår alltså andraslaget.

Grepp

Hur man håller själva golfklubban varierar mest vid puttningen. I det långa spelet är det framförallt tre olika greppvarianter som dominerar:

  • Overlapping eller Vardongreppet som utvecklades av golfspelaren Harry Vardon. Den ena handens lillfinger överlappar den andra handens pekfinger.
  • Interlocking innebär att den ena handens pekfinger och den andra handens lillfinger korsar varandra.
  • Basebollgrepp innebär att spelaren håller klubban som om den skulle vara ett basebollträ.

Grooves

De spår som finns på klubbladets yta.

Grunda klubban

Grunda klubban innebär att spelaren vidrör underlaget med sin golfklubba. Det är inte tillåtet att grunda klubban i en bunker innan slaget.

Guy/Guttie

Gammaldags slät boll av det gummiliknande materialet guttaperka.

Grönt Kort

Det Gröna Kortet är ditt bevis på att du vet hur man spelar golf på ett säkert sätt och att du kan ta dig runt på en bana med en tillräckligt hög spelstandard. När du tar Grönt Kort går du både igenom teorin och tränar på spelet.

Handikapp

Den skicklighet en viss golfspelare har. Är ett system för att jämna ut skillnader mellan olika golfspelares skicklighet. Det innebär att en duktig spelare kan spela emot en sämre spelare på samma villkor.

Handicapindex

En gradering av de olika hålen på golfbanan. Varje hål får ett nummer från 1 till 18 där hcp 1 ofta men inte alltid är det svåraste hålet på banan och hcp 18 ofta är det lättaste. Oftast sker en udda gradering på de första nio hålen och en jämn på de sista nio, eller tvärtom. Graderingen görs för att spelarna ska kunna fördela sina handicapslag på golfbanan.

Hemmastuds

Uttrycket indikerar att en spelare har haft tur med bollstudsen, t.ex. när en boll träffar ett träd i skogen och studsar tillbaka in på banan. Kan även kallas för juniorstuds.

Hinder

Ett hinder inom golf är benämningen på ett vattenhinder, sidovattenhinder eller en bunker. Vattenhinder och sidovattenhinder går numer under benämningen pliktområde.

Hindrande föremål 

Kallades tidigare för tillverkat föremål. Enligt golfreglerna har en spelare frivillig lättnad utan plikt från ett hindrande föremål som t.ex. en bänk eller en skylt.

Hole in one

När bollen går i på ett slag kallas det för en hole-in-one eller HIO och är det bästa resultat man kan uppnå på ett enskilt golfhål. Händer oftast på par 3-hål men kan även förekomma på par 4-hål.

Honnör

Kutym är att den spelare som hade bäst resultat på föregående hål slår ut först vilket kallas att spelaren har honnören. Vid första tee tillfaller honnören normalt spelaren med lägst handicap.

Hook

När bollen skruvar sig kraftigt och okontrollerat från höger till vänster för en högerspelare och det motsatta för en vänsterspelare. En hook är kraftigare än en draw.

Hybridklubba

En hybridklubba även kallad rescue är en kombination av en träklubba och en järnklubba. Ersätter normalt de långa järnklubborna som är mer svårslagna. Golfklubban har blivit väldigt populär under de senaste åren och kombinerar järnklubbans precision med träklubbans förlåtande egenskaper. Kolla in vårt utbud av hybridklubbor.

Hål

Det 108 mm stora hålet där golfbollen ska i och syns tydligt tack vare att det står en flagga i. Kan även vara själva golfhålet man spelar.

Hälträff

En bollträff som är närmare skaftet på klubban.

In 

Är de sista nio hålen under en 18-hålsrond. Första nio kallas för ut och kommer från att många av de tidiga golfbanorna låg längs med kusten där de första nio hålen gick ut från klubbhuset och andra halvan ledde tillbaka in.

Inspel

Ett golfslag vars avsikt är att träffa greenen.

Irish Greensome

En spelform där två spelare bildar lag och båda spelarna slår varsitt utslag, därefter slår båda spelarna ett slag på den andra spelarens boll och sedan väljer man vilken boll man vill spela vidare på. Sen är det vartannat slag som gäller tills bollen är i hål. Detta gäller på par 4 och par 5-hål. På par 3-hål så väljer man boll direkt efter utslagen.

Klubbhuvud

Den del som är längst ned på golfklubban.

Kondor

En term för 4 slag under par på ett hål. Exempelvis ett slag på ett par 5-hål. Extremt ovanligt och har aldrig inträffat i en professionell golftävling.

Kopp

Benämning på själva hålet där flaggan är placerad.

Korthålsbana

En kortare golfbana som ofta ligger i anslutning till en större bana. Består oftast av upp till 150 meter långa par 3-hål. Avsedda för närspelsträning och det krävs inget officiellt golfhandicap för att få spela, så kallat pay and play.  

Kvintupelbogey

Fem slag över hålets par. Exempelvis 8 slag på ett par 3-hål.

Lie

Lie är vinkeln mellan golfklubbans skaft och klubbladets sula (undersidan).

Linksbanor

En typ av golfbanor där den grästäckta marken består av ursprunglig havsbotten. Namnet kommer från det gamla skotska ordet hlinc som betyder sluttning eller höjd. Linksbanor är vanligt förekommande längs med den brittiska kusten. The Open Championship spelas alltid på linksbanor. 

Lob Wedge

Klubban med det högsta loftet, vanligen omkring 58-64 grader. Används för korta och höga slag som kräver mycket precision, hjälper bollen att landa mjukt och stanna fort. 

Loft

Vinkeln på golfklubbans blad i förhållande till skaftet, mäts i grader. Mer loft gör att bollen går högre och kortare men är lättare att kontrollera.

Lokala Bestämmelser

Bestämmelser hos golfklubben som inte finns angivna i golfreglerna eller i de lokala reglerna. Kan handla om exempelvis bunkerkrattornas placering, regler för ovningsområdet eller klädsel.

Lokala Regler

Golfklubbens egna särskilda regler som kan gå emot de officiella reglerna. Kan vara att man får droppa sig fri från en väg som korsar banan utan pliktslag.

Longdriving

En sport som går ut på att slå så långt som möjligt. Den som slår längst drive vinner.

Lösa Naturföremål

Naturföremål som inte sitter fast som t.ex. lösa grenar eller löv. Dessa får du flytta så länge inte bollen rubbas ur sitt läge.

Major

Majortävlingar är de största och mest prestigefyllda tävlingarna inom golfen. Det finns fyra majors på herrsidan: The Masters Tournament, PGA Championship, US Open & The Open Championship (British Open). Damgolfen har följande fem majortävlingar: Kraft Nabisco Championship, U.S. Women's Open, LPGA Championship, Ricoh Women's British Open & Evian Championship.  

Mark Under Arbete (MUA)

Ett område under reparation eller ett känsligt område som markeras med blå eller blå/vita pinnar. Man får fri dropp från MUA. Är området markerat med blåa pinnar så får man välja att droppa sig fri eller att spela bollen som den ligger. Är det markerat med blå/vita pinnar så måste man droppa sig fri. 

Markeringsknapp

Det objekt man använder för att markera bollen med när den är på green.

Markör

Den som antecknar resultatet på scorekortet för en spelare.

Matchspel

Spelform där en sida tävlar mot en annan. En sida kan bestå av en eller två spelare och i matchspel tävlar man om vunna hål. När en sida har vunnit fler hål än vad som återstår att spela är matchen slut.

MOI

Akronym för Moment Of Inertia och är ett mått för golfklubbans vridmotstånd när bollträffen är utanför sweetspot. Ju högre MOI-värdet är desto mer förlåtande är klubban.

Mulligan

Engelsk term för när man inte är nöjd med sitt förstaslag och slår ett andraslag utan att räkna det första. Går emot golfreglerna och är ej tillåtet i tävling eller på handicapgrundande ronder men förekommer i sällskapsspel. Kan på svenska även kallas för pilsnerslag.

Nedslagsmärke

Det märke som uppstår när bollen landar på green. Måste lagas för att greenen ska hålla en jämn spelyta. Hur och varför det är viktigt kan du läsa mer om i detta blogginlägg.

Nersving

Den del av svingen som går från toppen av baksvingen ned till att du träffar bollen.      

Närspel

Ett samlingsbegrepp för det korta spelet på och in mot greenen. Innefattar slag som inspel, pitchslag, chippar, bunkerslag och givetvis puttar. Närspelet anses av de flesta vara den viktigaste delen av golfspelet.

Onormala markförhållanden

Onormala markförhållanden är mark under arbete (MUA), tillfälligt vatten eller hål gjorda av djur.

Out of Bounds

Golfbanans gräns och markeras med vita pinnar. Hamnar bollen out of bounds får man inte spela på den även om man hittar den. Spelaren måste slå ett nytt slag från föregående position med ett slags plikt.

Par

Det tänkta idealresultatet för ett golfhål, baseras generellt sett på hur långt hålet är. Det finns tre huvudtyper av golfhål som ungefärligt kan kategoriseras enligt följande:

  • Par 3-hål: 100-230 meter
  • Par 4-hål: 230-430 meter
  • Par 5-hål: 430-550 meter

Längderna kan variera beroende på terräng. Par är det resultat en scratchspelare förväntas uppnå på hålet och spelaren räknas nå greenen på två slag mindre än par och sedan behöva två puttar per hål.

Passa flaggan

Att passa är när en caddie eller medspelare håller i flaggan när en annan spelare slår bollen, vanligtvis på green. En spelare begär oftast passning när denne inte ser hålet eller om vinden tiltar flaggan mot hålets kant och bedömer att sannolikheten ökar för att bollen ska gå i hål utan flaggan på plats. 

Pay & Play

Golfbanor man kan spela mot en avgift utan att behöva ha ett aktivt medlemskap i en golfklubb eller ett officiellt golfhandicap. Ett bra sätt att prova på golf.

Pegg

Långsmalt föremål av trä eller plast som man placerar golfbollen på. Gör så att bollen kommer upp ovanför marken vilket gör det lättare att träffa bollen med golfklubban. Får enbart användas från tee, alltså vid utslag. Finns i flera olika längder och färger, handla peggar här på Swegolf.se.

Pilsnerboll

När en spelare från herrarnas tee inte lyckas komma förbi damernas dito så får denne person bjuda övriga i bollen på en öl efter ronden.

Pitch

Ett kortare golfslag på ca 30-50 meter som oftast utförs med en wedge för att få bollen att flyga högt. 

Pitching Wedge

Klubba märkt med ett P eller PW och har omkring 44-48 graders loft. Kan även kallas för järn 10 och används vid chipslag och inspel mot green.

Pliktslag

Benämning inom golfreglerna som innebär att straffslag läggs till på spelarens resultat. Grova regelbrott bestraffas med två pliktslag och lindriga med ett.

Pliktområden

Tidigare kallat vattenhinder och markeras med gula eller röda pinnar.

Poängbogey

Spelform där golfaren får poäng utefter sina prestationer. Går att spela både med och utan handicap. 

Pro

Pro eller golfpro är en förkortning för professionell och är en licensierad golfinstruktör. 

Provisorisk Boll

När man är osäker på om man kommer hitta sin förstaboll eller om den är med i spel så kan man slå med en provisorisk boll för att slippa gå tillbaka. Hittar man inte sin förstaboll kan man spela vidare på den provisoriska med ett slags plikt.

Pull

Om bollen för en högerspelare startar vänster om målet i en rak bana utan skruv kallas det för en pull. För en vänsterspelare går bollen rakt till höger.

Punch

När man slår ett kontrollerat slag med en lägre bollbana än normalt.

Push

Om bollen för en högerspelare startar höger om målet i en rak bana utan skruv kallas det för en push. För en vänsterspelare går bollen rakt till vänster.

Putter

Golfklubban som används för att få i bollen i hål på greenen.

Puttning 

Ett slag som utförs på green med puttern.

Release

Bladets rotation efter bollträff.

Rescue

En rescue även kallad hybridklubba är en kombination av en träklubba och en järnklubba. Ersätter normalt de långa järnklubborna som är mer svårslagna.

Ruff

Tjockare och högre gräs vid sidan av fairway som försvårar spelet.

Sandwedge

En golfklubba med mycket loft anpassad för bunkerslag. 

Sandy

När man hamnar i en greenbunker och därifrån får i bollen på två slag så kallas det för en sandy eller sandy par.

Score

Summan av antalet slag en spelare slagit på antingen ett hål eller hela rundan.

Scorekort

Kortet som scoren antecknas på.

Scramble

Spelform där två eller fler spelare bildar lag, alla slår samtliga slag och man väljer hela tiden den bästa bollen tills den är i hål. Kan ibland kombineras med att man måste välja ett visst antal utslag från varje lagmedlem.

Scratchspelare

En golfspelare som har handicap 0 eller bättre.

Scratchvärde

Det antal slag en scratchspelare erhåller i förhållande till par på en viss bana från en viss tee.

Seasidebana

En typ av golfbana vid kusten som inte består av gammal sandtäckt havsbotten som linksbanor gör. 

Semiruff

Mellanting av fairway och ruff.

Set

Kallas alla de klubbor man avser använda under en golfrunda. Det får maximalt vara 14 klubbor i ett set. 

Shotgun

Betyder att alla startar samtidigt i en tävling men på olika hål. 

Singel

Innebär att man spelar själv och inte i ett lag.

Singelhandicap

Definierade tidigare en spelare med ett handicap mellan 0,1 och 9,4 men används idag mer för att beskriva någon med under 10 i handicap. 

Skogsbana

Golfbana med fairways utskurna i ett skogslandskap med mycket träd runtomkring. 

Sky

När bollen träffar högt upp på klubbladet vilket gör att den går väldigt högt och kort.

Slag

Ett slag påbörjas enligt golfreglerna först i framsvingen.

Slaggolf

Spelform där det maximala antalet slag på ett hål är par + 5 slag. Man behöver alltså inte spela färdigt hålet när slagen är förbrukade. 

Slagspel

Speltyp där spelarens eller lagets totala antal slag under golfrundan räknas antingen som slag eller poäng. Här tävlar man mot samtliga tävlingsdeltagare till skillnad från matchspel där man tävlar direkt mot den andre spelaren/laget.

Slagtävling

En form av slagspel där man spelar tills bollen är i hål, bollen måste hålas ut annars blir man diskad. Vanligt på proffstävlingar och teoretiskt sett kan man få hur många slag som helst.

Slice

En kraftig skruv från vänster till höger för en högerspelare och tvärtom för en vänsterspelare. Bollen träffas med ett öppet klubblad och klubban svingas utifrån och in. Slice har en kraftigare skruv än en fade och är ett vanligt nybörjarmisstag.

Slope

Ett system som värderar en golfbana efter svårighetsgrad. Varje golfbana har en slopetabell som visar hur många extraslag en spelare erhåller i förhållande till banans par. 

Snap Hook

Extremt stark sidoskruv på bollen från höger till vänster hos en högerspelare och tvärtom för en vänsterspelare.

Socket

När man träffar bollen vid hälen där klubbhuvud och skaft möts vilket gör att bollen i princip går rakt åt höger.

Sorkdödare

Ett slag med en låg bollbana som flyger precis över gräset eller bara rullar fram, kallas även för råttsnaggare. 

Spelrätt

Ett bevis på att en spelare har erlagt en kapitalinsats i klubben. En spelrätt kan köpas och säljas till marknadspris och många klubbar kräver att man äger en spelrätt för att få spela.

Spoon

Benämningen på en trätrea och brukar ha ett loft omkring 15 grader.

Sprinkler

Metall- eller platshölje som skyddar vattenspridarna ute på banan.

Stans 

Spelarens placering av fötterna när denna ställer upp sig för att slå sitt slag.

Stimp

Termen indikerar hur snabbt en golfboll rullar på green. Ett högre värde innebär att bollen rullar snabbare.

Stimpmeter

Utrustningen som används för att mäta stimpen, d.v.s. greenens hastighet.

Stinger

Ett avsiktligt lågt slag där bollen stiger snabbt mot slutet av bollflykten p.g.a. bollens backspinn och hastighet. Används ofta för att slå under ett hinder eller i kraftig vind.

Sträcka

Ett uttryck för när man slagit för många slag över par och inte vill spela klart hålet.

Styvhet

Används när man pratar om ett golfskafts hårdhet.

Sving

Svingen är den rörelse en spelare använder för att utföra ett golfslag.

Sweet Spot

Den punkt på klubbhuvudet som genererar maximal effekt och där man helst vill träffa bollen.

Tee

Utslagsplatsen på ett golfhål där man slår det första slaget.

Tillfälligt Vatten

En vattensamling som inte ligger i ett pliktområde. Hamnar bollen i tillfälligt vatten får man droppa sig fri utan pliktslag.  

Tjock Bollträff

När klubban träffar marken före bollen men inte lika grovt som vid en duff.

Topgolf

Topgolf är ett stort nöjeskomplex med högteknologisk driving range och bar som finns i flera länder. Man kan spela flera olika typer av spel.

Topp

När klubban träffar högt upp på bollen vilket oftast leder till ett lågt slag som rullar mycket. 

Toptracer

Avancerad kamerateknologi som gör att bollflykten kan visas med en linje live. Grundades i Sverige under namnet Protracer. 

Torva

Den del av gräset som slås upp efter bollträff.

Torque

Torque eller vridstyvhet anger hur mycket ett skaft skruvar sig, roterar, vid en viss vridande belastning.

Trackman

Ett varumärke som tillverkar golfsimulatorer.

Trampolineffekt

Genom att göra träffytan väldigt tunn kan man få denna att fjädra bakåt i träffögonblicket vilket ger extra långa slag. Bollen förlorar energi när den komprimeras och denna förlust blir mindre när träffytan ger efter lite vid tillslaget.

Treboll

Grupp med tre spelare.

Trippelbogey

Tre slag över hålets par, exempelvis 6 slag på ett par 3-hål.

Träklubbor

Klubborna som man slår längst med vars klubbhuvuden ursprungligen var gjorda av trä. Kallas numera även för metalwoods eller fairwaywoods vilka du hittar här.

Tunn Bollträff

Är en slags topp men inte lika grov.

Tvåboll

Grupp med två spelare.

Tåträff

När man träffar bollen långt ut på klubbans blad så kallas det för en tåträff.

Up & Down

När man slår en pitch eller chip in på green och sedan sänker putten så har man gjort en så kallad up and down.

Ut

De första 9 hålen på en 18-hålsrond.

Utgångsvinkel

Den vinkel som bollen kommer ut med efter bollträff.

Wedge

Högt loftade järnklubbor såsom pitchingwedge, gapwedge, sandwedge och lobwedge. Spana in vårt utbud av wedgar!