Varför ska man laga nedslagsmärken?

Varför ska man laga nedslagsmärken?

Varför ska man laga nedslagsmärken?

Inom golfen är det mer eller mindre en oskriven regel att spelare ska laga sina respektive nedslagsmärken. Ändå är det ofta man ser flertalet olagade nedslagsmärken på greenerna. Givetvis missar man ibland men oftast hör man tankegångar som: “det är banarbetarnas jobb” och “det läker sig självt”. Att banarbetarna har tid och golfklubben råd med att dessa skulle åka runt och laga vartenda märke kan man med lite eftertänksamhet förstå orimligheten i. Därför förkastar vi den åsikten omgående och fokuserar istället på varför man bör laga det själv.

Varför du ska laga dina nedslagsmärken:

  • Den mest självklara anledningen är att puttytan ska förbli jämn.

  • Ett olagat nedslagsmärke självläker INTE och jämnas inte ut förens banpersonalen luftar eller dressar greenen. Gräset kommer dock förbli dött och bildar sedan en kal fläck på greenen och det kommer ta ytterligare veckor innan den växer igen.

  • Oinbjudna grässorter kan börja växa och det kan även vara en grogrund för allvarliga svampsjukdomar.

  • Om man lagar nedslagsmärket så läker det inom några timmar och puttytan återställs omgående.

  • Man vill som namnet säger givetvis ha en grön green och inte brunprickig.


Vad händer när bollen landar på green?

Vid en första anblick ser det ut som gräset tryckts nedåt eftersom det bildats ett hål efter bollen. Men vad som egentligen hänt är att gräset tryckts ut mot kanterna och inte nedåt. Det är därför vi ska trycka tillbaka gräset och inte lyfta upp jorden.

Hur man lagar ett nedslagsmärke:
  • Stick ned greenlagarens piggar några millimeter utanför kanten till själva märket, börja med den högsta kanten.

  • Vrid greenlagaren inåt mot centrum av nedslagsmärket för att få in nytt gräs i märket. Upprepa detta från fyra håll runt nedslagsmärket.

  • Jämna till ytan med din putter eller sko med ett lätt tryck. Ett ordentligt lagat nedslagsmärke syns inte ovanpå marken och läker fort därunder.

  • Använd en riktig greenlagare som är gjord för att underlätta och ge en så bra lagning som möjligt. Man ska helst inte använda några nycklar, peggar eller dylikt.

Lämna greenen i det skick du själv vill finna den i!

Om du saknar greenlagare kan du hitta det här.