Godkända golfaktiviteter för friskvårdsbidrag

Godkända golfaktiviteter för friskvårdsbidrag

Godkända golfaktiviteter för friskvårdsbidrag

Grundkriteriet för att en aktivitet ska vara godkänt till förmånen är “motion eller friskvård av enklare slag” vilket golfen uppfyller. Du som har en arbetsgivare som erbjuder friskvårdsbidrag kan nyttja den flera till olika golfaktiviteter. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer hur friskvårdsbidraget får användas så kolla först att golf godkänns. De flesta brukar låta den anställde välja fritt så länge det följer skatteverkets rekommendationer.

Men detta som utgångspunkt så kan du välja att spendera ditt friskvårdsbidrag på följande golfrelaterade aktiviteter.

  • Spelavgiften - Den avgift du betalar för att få spela på din golfklubb.  
  • Greenfeavgifter - Måste vara under 1000 kr per tillfälle.
  • Drivingrange - Rangekort/rangebollar.   
  • Golfträning - Kurser och lektioner, måste kosta under 1000 kr per tillfälle.
  • Startavgift i tävling - Under 1000 kr per tävling.
  • Säsongskort för korthålsbana.

Arbetsgivaren bestämmer själv summan men det maximala skattefria beloppet är 5000 kr per anställd och år.


Följande saker godkänns inte som en skattefri friskvårdsförmån.

  • Medlemsavgift
  • Golfutrustning - Klubbor, bollar, vagnar etc.
  • Golfpaket som innehåller något som inte räknas till “motion eller friskvård av enklare slag”. Vilket exempelvis skulle kunna vara mat, boende, transport m.m.