Abakus handicapsystemet i golf

Så fungerar golfens handicapsystem

Så fungerar golfens handicapsystem

En av golfens stora fördelar är att det kan spelas över generationsgränserna. En 90-åring kan tävla mot en 15-åring och fortfarande spela på lika villkor. Detta tack vare handicapsystemet men hur räknas egentligen ditt golfhandicap fram?

 

Världshandicapsystemet

2020 infördes det nya världshandicapsystemet för att få alla länder att tillämpa samma typ av beräkning. Det fungerar som så att de 20 senast registrerade ronderna utgör grunden. Dessa hamnar i datumordning så att den senast spelade ronden hamnar först och den äldsta ronden åker ur när en ny registreras. Av dessa 20 väljs sedan de 8 bästa ronderna där ett snitt räknas fram. Detta ger ett mer aktuellt och rättvisande handicap än det tidigare systemet som mer speglade individens toppnivå.

 

Vilka ronder kan registreras

Alla ronder där du spelar minst 9 hål och följer golfreglerna är godkända. Så även om du spelar 12 eller 16 hål kan dessa registreras. De måste dock spelas i rätt ordningsföljd och man får inte välja ut ett visst antal utav hålen utan alla spelade hål ska registreras. Registrera alla dina ronder så du får ett aktuellt handicap, då blir golfen dessutom roligare. Det finns ingen nedre gräns för hur mycket du kan sänka ditt handicap under ett år men det finns däremot ett tak. Den maximala höjningen är 5,0 över ditt lägsta exakta handicap under de senaste 12 månaderna. Gränsen kan överskridas manuellt av handicapkommitén vid exempelvis medicinska skäl. Det maximala golfhandicapet är 54,0.

 

PCC

Playing Conditions Calculation (PCC) är ytterligare en faktor som kan påverka ditt handicap. Detta är en del av världshandicapsystemet som tar hänsyn till exempelvis väderförhållanden eller en svår banuppsättning och baseras på hur alla golfspelare under dagen har presterat på banan. PCC har ett intervall från -1 till +3 ( -1, 0, +1, +2, +3) där -1 innebär att många spelare har presterat bättre än normalt. +3 innebär således att många har underpresterat stort i förhållande till sitt hcp som skulle kunna bero på spöregn och hårda vindar och därför justeras PCC uppåt. Värdet sätts sedan in i formeln för handicapresultat:

(113 ÷ slopevärde) x (total justerad bruttoscore – course rating – PCC)

Systemet är uppbyggt så att i 80 - 90% av fallen kommer PCC ligga på 0 vilket innebär normala spelförhållanden. För att PCC ska beräknas krävs att minst 8 spelare med handicap 36 och nedåt spelar en specifik bana under en specifik dag och registrerar resultaten under samma dag. Om dessa förhållanden inte uppfylls så blir PCC för banan den dagen per automatik 0. Beräkningarna görs automatiskt under natten och det är endast om det är en av dina 8 bästa ronder som det kommer ha en påverkan på ditt handicap.